headerphoto
Enfocament Terapèutic

Treballem des d’un enfocament terapèutic integrador, utilitzant les eines i estratègies necessàries en base a la demanda personal de cada usuari/a.

El pla d’intervenció constarà dels següents punts:

-2 o 3 sessions de diagnòstic

Sessions on treballarem conjuntament per valorar la demanda i quin serà el pla d’actuació a seguir.

-Estudi psicomètric (si s’escau necessari)

Ús de proves psicomètriques  per tal de sustentar  i ajudar a establir el diagnòstic.

-Diagnòstic (devolutiva dels resultats)

S’establirà un diagnòstic i s’iniciarà el pla de treball a seguir, tenint en compte les necessitats personals de l’usuari/a.

-Tractament

El tractament psicològic o psicoteràpia consisteix en mantenir una sèrie de sessions en les que usuari i terapeuta  treballaran tots aquells aspectes que causen malestar psicològic i/o emocional, construint una línea d’actuació i adquirint els mecanismes i estratègies necessaris per millorar la qualitat del dia a dia i fomentar el benestar emocional.

 

 

Novetats Xerrades

Sense events

Novetats Cursos

Sense events